Algemene voorwaardenšŸ‘‡

ā€Laatst bijgewerkt: 18 december 2022

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw relatie met

https://orangetube.online

https://www.orangetube.app

websites (de “Service”) beheerd door Orangetube/M68.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat je onze software gebruikt. Jouw toegang tot en gebruik van de software is afhankelijk van de acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de software. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de software stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heb je geen toegang tot de software.

Abonnementen

ā€Het gebruik van de software wordt gefactureerd op abonnementsbasis. Je wordt op terugkerende en periodieke basis vooraf gefactureerd.

Aan het einde van elke factureringscyclus word je abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij je het opzegt of Orangetube annuleert het. Je kunt je abonnementsverlenging annuleren door contact op te nemen met ons.

Wijzigingen in abonnementen

Orangetube kan op elk moment de abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringscyclus. Wij zullen je dit altijd op tijd melden.

Als je de software blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, stem je ermee in het gewijzigde abonnementskostenbedrag te betalen.

Content

ā€Onze software stelt je in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Content”) te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen en anderszins beschikbaar te maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de content die je plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Door Inhoud op de software te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de software te gebruiken, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. Je behoudt al je rechten op alle inhoud die je indient, plaatst of weergeeft op of via de software en ben je verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. JeĀ verklaart en garandeert dat: (1) de inhoud van jou is (je bent de eigenaar ervan) of dat je het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze voorwaarden, en (2) het plaatsen van jouw inhoud op of via de software geen inbreuk maakt op de privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon.

Facturatie

ā€Wanneer je een account bij ons aanmaakt, moet je ons informatie verstrekken die te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel is. Als je dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beĆ«indiging van je account op onze software. Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de software en voor alle activiteiten of acties onder je wachtwoord, of je wachtwoord nu bij onze software is of bij een software van derden. Je stemt ermee in je wachtwoord niet bekend te maken aan derden. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer je je bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van je account.

Je mag niet als gebruikersnaam de naam gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan je van toepassing zijn zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Links naar andere websites

ā€Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Orangetube.

Orangetube heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Je erkent verder en stemt ermee in dat Orangetube niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden je ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die je bezoekt.

Beƫindiging

ā€We kunnen je account onmiddellijk beĆ«indigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van deze Algemene voorwaarden. Bij beĆ«indiging vervalt je recht om de software te gebruiken onmiddellijk. Als je je account wilt beĆ«indigen, kun je gewoon stoppen met het gebruik van de software.

Veranderingen

ā€We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen om je ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiĆ«le wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door onze software te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de software.

ā€Als je vragen hebt over deze Algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.